Profil

Společnost SAPERE, spol. s r.o. vznikla na jaře roku 2006 jako logické pokračování více jak 12 leté činnosti samostatně podnikajících fyzických osob. Jejím hlavním cílem je podpora a služby v oblasti informačních technologií pro firmy ve všech odvětvích podnikání, převážně pak ve farmacii, zdravotnictví, životním prostředí, dopravě a logistice.

Mezi tyto činnosti patří zejména: