Zpracování a správa dat a databází

Hlavní činností, kterou se naše společnost zabývá je zpracování a poskytování dat, které zákazník získává jak ze svých interních informačních systémů, tak i dat, které zákazníkovi dodávají specializované třetí strany. Pomocí našich nástrojů je pak možné tato data konsolidovat, mezi sebou porovnávat a dále je zpracovávat. Samozřejmostí je výstup do profesionálně zpracovaných reportů, které mohou být finální nebo interaktivní a umožňují další uživatelské analýzy. Výstupy je pak možno velice jednoduše používat ve vlastních prezentacích (např. produktových manažerů nebo vedoucích prodejních týmů). Pomocí těchto nástrojů se snažíme odstranit častý problém ve většině firem, kdy musí uživatelé ručně přepisovat čísla z jedné a více tabulkek do dalších, aby se dostali k nějakému výsledku apod. Tím se samozřejmě šetří čas a další zdroje zákazníka. Zpracování je převážně poskytováno jako služba, kdy zákazník v pravidelné časové periodě (denně, týdně, měsíčně, čtvrtletně..) dodává svá data a ta mu jsou obratem vrácena zpracovaná ve zvolené podobě. Těmito výstupy mohou být:

  • Předpřipravené interaktivní aplikace v programu Microsoft Excel
  • Reporty ve formátu PDF
  • Soubory ve formátu XML
  • Strukturované datové věty ve formátu prostého textu (csv, txt..)

Všechny tyto výstupy je samozřejmě možné zákazníkovi doručovat různými komunikačními kanály (e-mail, fax, ftp)