Forecasting Wizard

Forecasting Wizard je aplikace pro MS Excel (verze XP a vyšší) pro interaktivní plánování prodeje produktu a jeho kompetitorů na zvoleném trhu. Aplikace se skládá z generátoru, který ze šablony a přesně definovaného výstupu z IMS DataView vytvoří sešit s konkrétním trhem. Uživatel má pak možnost porovnávat mezi sebou produkty i jejich jednotlivá balení. Na základě historických údajů má možnost se rozhodnout pro způsob vývoje prodeje, nechat si navrhnout matematický model a podle svých ohadů ho interaktivně dotvářet. Dále je možné zadávat trvalé efekty na prodej, jako jsou různé marketingové aktivity, vlivy jiných autorit (státních institucí apod.), příchod jiných kompetitorů atd. Celá aplikace pak přináší souhrné informace o trhu i detailně o vlastním produktu.