Sponsoring

Naše společnost je sponzorem humanitárního sdružení HANDICAP LYCEUM Praha o.s., jehož posláním je pomoc lidem s handicapem. Z mnoha jeho projektů sponzorujeme v současné době přípravu celostátního Videofestivalu "S vámi nás baví svět", jehož páté bienále se uskuteční 1. Máje 2008. Uvítáme, pokud nás budete následovat.

Děkujeme.